Lamp From Ebbe Clemmesen

162,00 €

Karen og Ebbe Clemmensen and Jørgen Bo for Fog og Mørup. Blågård lamp. White with gray blue shade. Diam. 45 cm. Itemnumber: 121016 04

Go to products list